Ia-ne în stăpânirea Ta

(4 februarie, dimineata – Exod 34-35)

Un nou test, alte zile de aşteptare. Nu mai îndrăznea nimeni să spună nimic şi singura lor grijă, acolo în vale, era să ferească muntele. Nimeni nu trebuia să urce pe el, nici un animal nu trebuia să se rătăcească pe acolo. Erau trişti şi gândul la viitor îi deprima. Oare ce se va întâmpla în definitiv cu ei, vor cunoaşte şi altceva în afara pustiei?

Bătrânul şi blândul Moise urcă din nou pe munte. Obţinuse bunăvoinţa Domnului pentru popor dar parcă nu era suficient, îi mai trebuia o garanţie în plus. Îi era teamă cu privire la popor, data trecută şederea lui pe munte a adus urgia în tabără. Acum oare cum se va sfârşi? Încă mai simţea mirosul sângelui celor vinovaţi, încă mai avea în urechi bocetul taberei. Ar da orice să nu se mai întâmple aşa ceva. Iar tablele astea noi erau semn al neputinţei sale, a mâniei necontrolate, al durerii ce țâșnește cu forţă.

Plecat în închinare înaintea unui Dumnezeu care se defineşte prin bunătate, îndurare, credincioşie, dragoste, Moise avea să dea glas celei mai adânci cereri a omului care se vede limitat, incapabil de a răspunde coerent bunătăţii care se revarsă din Cer. Plecat şi simţindu-se murdar din cauza păcatului şi fărădelegilor poporului pe care îl reprezenta, Moise strigă: “şi ia-ne în stăpânirea Ta!” Este dorinţa ultimă şi cea mai de seamă  a omului copleşit de har şi sfâşiat de imperfecţiuni, inundat de dragostea divină dar tras în jos de limitările fiinţei sale.

De aici puteți downloada programul de citire a Bibliei pentru tot anul 2009. Pentru a primi constant devoţionalul zilnic puteți sa:

– va abonați la newsletter lăsând un comentariu aici cu mențiunea newsletter

– daca folosiți un program de citire feed, prin click pe feed on articole situat in coltul din dreapta sus.

Reţeta divină a închinării

(31 ianuarie, dimineata – Exod 25-26)

Nevoia de a se închina este una dintre nevoile fundamentale ale omului. Gândul la perisabilitatea vieţii, oricât de bună şi îndestulată ar fi aceasta, determină în om diferite reacţii: unii devin parte a unui sistem religios iar alţii îşi formează propria religiozitate (cred în ei şi în plăcerile vieţii sau cred în nimic).

Evreii aveau nevoie de un sistem religios unitar şi de sine stătător. Toate naţiunile din jur se închinau într-o formă sau alta, aveau un sistem de închinare idolatru dar bine pus la punct, sistem care putea să exercite atracţie pentru membrii poporului ales. În tabăra lor, evreilor le trebuia un loc pe care să îl considere sacru, în care să ştie că se pot închina lui Dumnezeu iar închinarea lor este primită şi în care să capete răspuns la probleme lor. Asistăm pentru prima dată în istorie, la instaurarea unui întreg sistem religios.

Perspectiva apropierii lui Dumnezeu trebuia sa îmbrace pentru evrei ca şi pentru mulţi alţii, un aspect foarte vizibil. Trebuia sa existe un sistem, reguli, modalităţi şi pedepse care să legifereze şi să călăuzească evreul pe parcursul experienței lui religioase. Ei ştiau că Dumnezeu este printre ei este în tabără, dar nu ştiau cum să se raporteze la El. De fiecare dată când prezenta Lui era mai puternic simţită ei erau cutremuraţi, cuprinşi de panică. Îl preferau pe Moise ca mijlocitor, preferau pe Aaron ca preot şi nu voiau cu nici un chip să dea ochii cu Dumnezeul urgiilor. Astfel ia naştere cortul, sistemul religios iudaic unic în felul lui, sistem de sorginte Dumnezeiască.

Dumnezeu locuia printre evrei dar locul Lui trebuia construit numai aşa cum dorea El. Raportarea la Dumnezeire se făcea după regulile pe care Divinul le instituia, sistemul de închinare avea în centru respectarea reţetei primite din cer. Cât de mult ne-am îndepărtat de acele vremuri! Ştim că adevărata închinare este în duh şi în adevăr dar am uitat că trebuie respectată de fiecare dată reţeta divină şi nu cea a bunului plac.

De aici puteți downloada programul de citire a Bibliei pentru tot anul 2009. Pentru a primi constant devoţionalul zilnic puteți sa:

– va abonați la newsletter lăsând un comentariu aici cu mențiunea newsletter

– daca folosiți un program de citire feed, prin click pe feed on articole situat in coltul din dreapta sus.